Korean Craft Museum

포토갤러리

  • Home
  • 열린마당
  • 포토갤러리
포토갤러리 게시물 보기
제목 [2020] 한국공예관 - 공예 스튜디오
작성자 관리자
작성자 관리자 조회수 135
• 공방 내부 - 물레                                                                        • 공방 내부 - 금속                                                                        • 공방 내부 - 도자                                                                        • 공방 내부 - 가죽                                                                        • 공방 내부 - 유리                                                                        • 공방 내부 - 옻칠                                                                        • 공방 내부 - 섬유                                                                        
 • 2020 입주작가                                     
                                                        

 

유리  유리마루(남기원·강은희)                                  

섬유  송재민                                                     

가죽  송혜경                                                     

도자  최철기                                                     
 물레  나기성                                                      

 

• 시민공예아카데미                                 
       
규방공예ㆍ도자공예ㆍ천연염색ㆍ한지공예ㆍ공예이론 등   

 다양한 공예 강좌를 개설하고, 현장학습과 특강을 통해          

공예에 대한 이해도를 높이며, 수료 작품전을 개최하여         
지역 공예산업에 자긍심을 갖도록 하는 삶과 공예의 소통의 장 


현재 유리·섬유·도자·물레·가죽·옻칠·금속 7개 강좌 운영중


한국공예관 입주작가 소개 영상