Korean Craft Museum

포토갤러리

  • Home
  • 열린마당
  • 포토갤러리
포토갤러리 게시물 보기
제목 [2020] 한국공예관 상설전시 - '20년 공예관의 기록'
작성자 관리자
작성자 관리자 조회수 306

                                             

 

한국공예관 상설전 - '20년 공예관의 기록'


 위치 : 문화제조창 4층 오픈갤러리                                     
● 운영 시간 : 10:00 - 19:00, 월요일 휴무                                

 2001년 개관 이후부터 현재까지 공예관의 20년 발자취가 집약된 기록들을
<전시> <교육> <기록> <소장품> 4개의 테마로 만나볼 수 있다.

전시영상 바로가기